Bel Fıtığı’nın cerrahi tedavisinde tam endoskopik yöntem

Günümüzün hastalıklarından biri olan Bel Fıtığı ve tedavisi üzerine Florence Nightingale Kadıköy Hastanesi’nden Prof. Dr. Murat İmer ile görüştük.

Bel Fıtığı nedir?

Omurganın şok emici yastıkları olarak düşünebileceğimiz iki omur arasındaki disklerin omurilik kanalına doğru bölgesel olarak yer değiştirmelerine ‘Bel Fıtığı’ denmektedir. Diskler yaş ilerledikçe bozulmaya uğrar, su içeriklerini kaybederler. Disk çökmesi, iki omur kemiğini birbirine bağlayan eklemlere daha çok yük binmesine neden olur ve bu nedenle eklemlerde dejenerasyon ve kalınlaşma gözlenir. Disk yastıkçıklarının merkezindeki yumuşak doku, diskin çevresinde bulunan daha sert ve elastiki kalın membranı yırtarsa, ‘Akut Disk Fıtığı’ oluşur. Bunun nedeni bir kez veya yineleyen travmalar olabilir. Fıtıklaşma genellikle arkaya ve yanlara doğru görülür ve komşu sinir kökünde basıya neden olur. Fıtıklaşan serbest disk parçası dışarı çıkarak yukarı veya aşağı yönde yer değiştirebilir. Belde bulunan beş omur kemiğinin hangi ikisi arasında fıtıklaşma olursa, ona göre hastaların şikâyetleri değişiklik gösterir. Ağrının başladığı ve yayıldığı bölge bu nedenle hastadan hastaya farklıdır. Bel Fıtığı en sık bel omurlarının en alt kısımları olan L5-S1 ve L4-L5 düzeyinde görülür.

bel fıtığıBel Fıtığı’nda risk faktörlerini öğrenebilir miyiz?

Erişkinlerin yaklaşık yüzde 80’i hayatlarının bir döneminde en az bir kez bel ağrısı deneyimi yaşamışlardır. Bel ağrısı, iş gücü kaybına en fazla yol açan hastalık grubunu oluşturmaktadır. Obezite, hareketsizlik, sigara içmek, meslekle ilgili faktörler ve günlük yaşamdaki bel mekaniğine uygun olmayan davranışlar ve alışkanlıklar, Bel Fıtığı için risk oluşturmaktadır.

Bel Fıtığı’nda belirtileri sıralar mısınız?

Hastaların çoğunda düşme veya ağır yük kaldırma öyküsü, belirtilerin başlamasının öncesinde vardır. Sinir kökü rahatsızlığı veya basısı, etkilenen kökün dağılım alanında ağrıya neden olur ve bu ağrı bacağın alt yarısına dek uzanır. Öksürme, hapşırma ve ıkınma ağrıyı arttırır. Bacak ağrısı, birlikte görülen bel ağrısından daha şiddetlidir. Bası sürerse, kök hasarı sonucu ağrı kaybolur ve nörolojik belirtiler gelişmeye başlar. Etkilenen sinir kökünün ulaştığı alanda uyuşma ve karıncalanma olur. Omurga hareketleri kısıtlıdır. Normal bel kavisi kaybolmuştur. Omurganın her iki yanındaki adalelerin kasılmasına bağlı hasta bir tarafına doğru eğilerek, yürümeye başlamıştır.

Ameliyat ne zaman önerilir?

Bel Fıtığı varlığının saptanması durumunda eğer cerrahi aciliyet mevcut değilse öncelikle konservatif tedavi önerilir. Konservatif Tedavi başlığı altında ağrı kesici, adale gevşetici, antienflamatuar ilaçların kullanımı, yeterli süre yatak istirahati, fizik tedavi yöntemleri, vb yöntemlerden bahsedilebilir. Acil cerrahi gerektiren durumlar ve yeterli süre uygulanan konservatif tedavi yöntemlerine rağmen geçmeyen yakınmaların varlığı durumunda cerrahi girişim düşünülebilir. Bel Fıtığı saptanmış olguların ancak yaklaşık yüzde 3’ünde cerrahi müdahale önerilmektedir.

“Tam Endoskopik Bel Fıtığı Ameliyatı” ne demektir?

Ameliyatın başlangıcında bitimine dek sadece özel geliştirilmiş endoskopik sistem kullanılarak ameliyatın gerçekleştirilmesidir. Bilinen yayınlara göre 1906 yılından bu yana endoskopik yöntemler cerrahi alanda uygulanmaktadır. Ancak Endoskopik Bel Fıtığı Cerrahisi, Amerika‘da Dr. Anthony Yeung’ın geliştirdiği YESS sisteminin 1998 yılında FDA tarafından kabul edilmesinden sonra hızla yaygınlaşmıştır. Bizim uyguladığımız ‘Tam Endoskopik Lomber Diskektomi’ yöntemi, 2007 yılında Almanya’da Dr. Sebastian Ruetten tarafından tanımlanmıştır. Bu yöntem bugüne dek binlerce hastada uygulanmıştır. Deneyimli ve gerekli eğitimlerden geçmiş cerrahlar tarafından bu konuda yeterli donanıma sahip hastanelerde yapılması gerekmektedir. Hastanede yatış süresi genellikle bir gündür.

Yöntemin avantajları nelerdir?

Tam endoskopik lomberdiskektomi, mikro-cerrahi yönteme göre daha az invaziv bir yöntemdir. Tam Endoskopik Bel Fıtığı operasyonundan sonra hasta kısa bir süre içerisinde ayağa kalkabilmektedir. Kas ve kemik dokularına zarar verilmediğinden operasyondan sonra bel kayması riski hemen hemen hiç yoktur. Tam Endoskopik Bel Fıtığı ameliyatları, yandan veya orta hattan olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır. Hangi yöntemin seçileceği fıtığın omurga kanalı içindeki yeri ve kalça kemiğinin yandan girişe imkân verip vermemesi gibi teknik nedenlere bağlıdır. Bu operasyonda cerrahiye bağlı kan kaybı, enfeksiyon ve ameliyat sahasında oluşabilecek kan birikimi riski daha azdır. Yaşlı ve/veya diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkları olan hastalarda da ameliyat sonrası iyileşme süresinin çok kısa olması nedeniyle büyük bir avantaj sağlamaktadır. Tam endoskopik yöntem, günümüzde tarafımızdan sadece disk fıtıklanmalarında değil; omurga sistemi darlığı, disk ve çevre dokunun infeksiyonu, faset eklem kistleri, vb.durumunda da kullanılmaktadır.

Diğer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı